Giới thiệu


TRUNG TÂM TIN HỌC NGOẠI NGỮ HẢI ÂU


ĐÀO TẠO TIN HỌC NGOẠI NGỮ


LIÊN KẾT ĐÀO TẠO VỚI TỔ CHỨC CÁ NHÂN


THEO YÊU CẦU


TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC


NGOẠI NGỮ


               THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CỦA BỘ GIÁO DỤC


 

Tên tinnguhaiau
Địa chỉ Biên Hòa - Đồng Nai (Việt Nam)
Điện thoại 01 668 994 668

Email

 

Web

haiau668@Gmail.com

 

http://tinnguhaiau.wevina.vn

Dịch vụ

Đào Tạo Tin Học - Ngoại Ngữ

 

Cung Cấp Máy Tính Và Thiết Bị Văn Phòng

 

Thiết kế Web cho công ty - tổ chức - cá nhân